دیزی سید و پسران جاغرق

فضایی آرام و دلنشین

دیزی سید و پسران جاغرق

دیزی سید و پسران جاغرق

میزبان شما خواهیم بود

دیزی سید و پسران جاغرق

نظرات مهمانان دیزی سید جاغرق : آقا رضا

رضا : only_jack–@yahoo.com

دیزی شما واقعا عالیه . البته غذاهای دیگه تون هم واقعا خوبه ولی من عاشق دیزیتون هستم
ممنون از اینکه غذایی با کیقیت به مردم میدید.

پاسخ دیزی سید :

گوارای وجود رضا جان، خدمت به شما وظیفه ما و همکاران ما در رستوران سید و پسران جاغرق هست.